יום שישי, 10 באוגוסט 2012

איך להיות מדריך טיולים?


לחצו על הדוכן בכפר הסקי

 אתם תגיעו לעמוד השאלות

רשימת שאלות (זכרו! השאלות הן לא לפי הסדר כמו שנותנים) :
?Q) Which colour of puffle can catch on fire
A) Black
?Q) What item is thrown out of the truck in level 4 of Bean Counter
A) A flower pot
?Q) How do you get a pin
A) Click on it
?Q) What is the name of the big fish in Ice Fishing
A) Mullet
?Q) Which room has a Cuckoo clock
A) Ski Lodge
?Q) How does the pink puffle play
A) Skips with a skipping rope
?Q) How many Sled Racing tracks are there
A) 4
?Q) What item is always hidden in a different place in the Clothing Catalog every month
A) The Viking Helmet
?Q) In what room can you fin old copies of the Penguin Times
A) Boiler Room
?Q) Which of these rooms doesn’t have music in the backround
A) Pet Shop
?Q) How many coins doese it cost to buy a player card backround
A) 60
?Q) What is the name of Captain Rockhoppers ship
A) The Migrator
?Q) Which of these games has a shark in it
A) Jetpack Adventure
?Q) Which of the rooms does NOT have a game in it
A) Beach
?Q) What day does the news paper come out
A) Thursday


3 תגובות:

הגיבו את דעתכם כאן! D: